Byggeledelse

Vår Erfaring- Trygghet


  • SU Consulting AS har lang erfaring innen byggeledelse. Vi tilbyr den rette kompetansen i forhold til hvert enkelt prosjekt. Vi vil sikre at ferdig resultat blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet.
  • Byggeledelse er et administrativt oppdrag, med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggelederen er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeledd mellom byggherreorganisasjonene og entreprenørene.
  • Våre byggeledere vil sikre at det ferdige resultatet blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.
  • Byggeleder har blant annet oppgaver som å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt å gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.