Prosjektledelse

Vår Erfaring- Din Trygghet

  • SU Consulting AS har lang erfaring innen prosjektledelse av byggeprosjekter. Våre prosjektledere tar ansvar for å lede gjennomføringen av prosjektet i henhold til inngåtte avtaler og kontrakter.
  • Prosjektlederen ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.
  • Våre prosjektledere har den faglige og administrative erfaringen og kompetansen som kreves for å organisere og styre et prosjekt gjennom alle faser, innenfor de rammene for kvalitet, økonomi og framdrift som er avtalt.
  • Byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet, og eventuelle avvik avklares. Ønsker og behov fra byggherren om endringer i prosjektet ivaretas, og tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser avklares.
  • Vellykkede prosjekt er et resultat av god planlegging, organisering og styring.