Systemrevisjoner

Vår Erfaring - Din Trygghet


Alle virksomheter med sentral godkjenning og selskaper som har erklært ansvar i byggesaker, må ha oppdaterte og tilpassede rutiner for kvalitetssikring for sitt selskap iht. SAK 10 §10.1.
(Les mer på DIBK) For å kunne jobbe effektivt, anbefaler vi at alle selskaper som påtar seg ansvarsrett innlemmer kvalitetssikringsrutiner som vil gjelde for selskapet og som selskapet deretter implementerer i sine prosjekter. 

Du får en fullstendig gjennomgang og tilpasning av alle kvalitetssikringsprosedyrer som er relevante for virksomheten din. 

Spar tid når du tilpasser rutiner. 

Endringer i lovgivningen kan være vanskelig å følge. En av de store fordelene med denne tjenesten er at virksomheten din sparer betydelig tid på å gjennomgå og tilpasse rutinene dine. Her vil du få en introduksjon til endringene som påvirker din kvalitetssikring. Våre erfarne konsulenter hjelper og guider deg gjennom prosessen slik at du også lærer av dette. På denne måten blir bedriften bedre kjent med rutinene for kvalitetsstyring og blir matchet mellom rutiner og faktisk implementering av prosjektene. 

TJENESTEN INNEHOLDER: 

  • Gjennomgang og definisjon av selskapets forretningsområder
  • Gjennomgang og definisjon av selskapets forretningsområder
  • Gjennomgang og definisjon av selskapets forretningsområder Utarbeidelse av organisasjonsplan for selskapet Informasjon om mulige endringer i plan- og bygningsloven og krav til kvalitetsstyringsrutiner i CASE10 §10-1
  • Tilpasning av nye eller eksisterende kvalitetsstyringsrutiner