Prosjekt- og Byggeledelse

Vår Erfaring- Din Trygghet

       SU Consulting AS

  • har lang erfaring og høy kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, samt kvalitetsledelse.
  • Vi ivaretar oppdragsgivers interesser i alle faser av gjennomføringen. 
  • Vår kompetanse er utviklet gjennom mange års erfaring i nært samarbeid med oppdragsgivere og andre aktører.
  • Vi tar ansvar for å organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. 
  • Vi sørger for at byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet.

          Prosjektledelse                                Byggeledelse